ისე, ბევრი ადგილებში

თქვენ შეხვდება მას საბოლოოდ

ამბობენ, მე ვფიქრობ, რომ თქვენი უძრავი მიმზიდველი, მე უნდა მოვიდეს და ამბობენ, ან მე, რომ ვნანობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეძებს თვალები და ეძებს საკუთარ თავში დარწმუნებული.

მუშაობს ჩემთან

ზიანი მიაყენოს არასრულწლოვანთა, ძალადობა ან მუქარა, ძალადობა ან კონფიდენციალურობის შეჭრა, ან ფაქტების, თაღლითობის ან ფიშინგს, ზიანი მიაყენოს არასრულწლოვანთა, ძალადობა ან მუქარა, ძალადობა ან კონფიდენციალურობის შეჭრა, ან ფაქტების, თაღლითობის ან ფიშინგს, ზიანი მიაყენოს არასრულწლოვანთა, ძალადობა ან მუქარა, ძალადობა ან კონფიდენციალურობის შეჭრა, ან ფაქტების, თაღლითობის ან ფიშინგი

About