რეალურად, სტატისტიკა არის მოთხოვნილი მწვავე ყველა იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ იგი საშუალებას იძლევა სწრაფი საკონტაქტო ქალებსა და მამაკაცებს შორის, რომ თქვენ მისი ნახევარი მწვავე, მეგობრობის მწვავე ან რეგისტრაციის მომდევნო დღეს

About